ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Köszpont

A DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Központ (a továbbiakban: DENTALUNION) magyar tulajdonban lévő intézmény, amely a magyar egészségügyi szolgáltatás egyik résztvevője és fogászati rendelőként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelési tevékenységet harmadik személy bevonása nélkül, önmaga végzi. A DENTALUNION elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa és védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

DENTALUNION Adatok:
Székhely: 1113 Budapest, Tibavár utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09347451
Hivatalos weboldal: www.dentalunion.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Fodor Zoltán
E-mail címe: info@dentalunion.hu

Mi a célja ennek a tájékoztatónak?
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. páciens) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Jelen tájékoztatónkban az alábbi kérdésekre adunk válaszokat:

 • Miért, mihez kérjük az adatait,
 • Melyik adatát mire, milyen céllal használjuk,
 • Meddig kívánjuk az adatait kezelni,
 • Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Kizárólag a páciensekkel történő kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a kezeléseik kórlapjához előírt adatokat kérünk és kezelünk. Ezek az alábbiak:

 • Név,
 • Telefonszám,
 • Postai cím,
 • eMail cím,
 • Születési hely és idő,
 • Foglalkozás

Az egészségi állapotra vonatkozó egyéb kérdések az Amnézis lapon

Az adatokat közvetlenül az adat tulajdonosától (Páciens) szerezzük be. Az adatokat az adatok tulajdonosai önként adják meg.

Mire használjuk a kezelt adatokat?
A megszerzett és tárolt adatokat a kezelések dokumentálásához, kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, valamint a jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?
Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR),
 • A magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló törvény,
 • A Gazdasági Reklámról szóló törvény,
 • A Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és – egyes esetekben – jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről marketing vagy más célú adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást adunk. Ha olyan adatokat küld számunkra, amelyek kezeléséhez a nyilvántartásunk szerint nem rendelkezünk jogalappal, a megküldött adatokat töröljük.

Alkalmazzuk-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profilalkotást?
Nem, nem alkalmazunk semmi ilyesmit.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?
Az Ön személyes adatait, a DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Központ harmadik személlyel nem osztjuk meg!

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?
Az Ön személyes adatait a DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Központ nem továbbítjuk külföldre!

Meddig tároljuk a személyes adatokat?
Az Ön által önként biztosított személyes adatokat mindaddig tároljuk,
– Amig a kezelésünk alatt áll,
– Amíg azok törlését az ismertetett módok valamelyikével nem kéri.

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?
Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha páciensi viszonyba kerül az Adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a kezelések során olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.
A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük itt jelentse be: info@dentalunion.hu

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.
Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha a kezelésekhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudjuk Önt kezelni.

Hogyan tehet panaszt?

A panasz bejelentésének módjai:

 1. Szóbeli panasz
  a) Személyesen: 1113 Budapest, Tibavár utca 6. (Előzetes bejelentkezés alapján)
  b) Telefonon: +36 70 ‎616 8025 H-P 8-16 óráig.
 2. Írásbeli panasz
  a) Személyesen
  b) Postai úton: 1113 Budapest, Tibavár utca 6.
  c) Elektronikus úton: info@dentalunion.hu (a panaszra adott érdemi választ postai úton küldjük meg.)
 3. Meghatalmazott útján:
  Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is, azonban tájékoztatjuk, hogy a beteg nyilvántartó lapokon szereplő adatok orvosi titoknak minősülnek, ezért a meghatalmazott kizárólag akkor láthat el képviseletet, ha a meghatalmazása olyan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva, amely tartalmazza a meghatalmazó nevét, anyja nevét, születési évét és az okot amiért a meghatalmazott intézi az ügyet.

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze itt:

info@dentalunion.hu

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Használ-e a dentalunion.hu weboldalunk cookie-kat?
Igen, a weboldalakon használunk cookie-kat (sütik). Mit kell tudni ezekről?

HTTP-süti (angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld az Ön webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés (kattintás) alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.
Kérjük, az oldalaink meglátogatásakor, amennyiben a kérés megjelenik, az “Elfogadom” gomb megnyomásával fogadja el a cookie (“süti”) használatot. 

A DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Központ cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy fokozza a felhasználói élményt.
Az uniós előírások értelmében tájékoztatjuk arról, hogyan használjuk a cookie- kat.

Ezt a tájékoztatót A DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Központ hozta létre azzal a szándékkal, hogy összefoglalja a cookie- k használatával kapcsolatos legfontosabb információkat.

Számunkra fontos, hogy megóvjuk a személyes adatait, és nyíltan beszéljünk azok felhasználási módjáról. Az információk tájékoztató jellegűek, és segítenek abban, hogy a webhelyeinken eltöltött idő élvezetes legyen.

Tehát: mi az a cookie?

Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor a gépen elmentésre kerül. Ennek az a célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal, vagy akár évekkel korábban.

Többféle cookie típus létezik, amik nélkül a webhelyek nem az Ön által megszokott módon működnek. A DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Központ webhelye is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csak a legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák.

Az új szabályozásoknak megfelelően felsoroltuk a webhelyen használt cookie-k típusait, így eldöntheti, hogy megtartja-e őket, törli a már meglévőket, vagy mindet letiltja.

Milyen típusú cookie-k találhatók A DENTALUNION Fogszakorvosi és Szájsebészeti Központ webhelyein?

A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük a működtetőtől, illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie- kat, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k
A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.

Állandó cookie-k:
Az állandó cookie-k olyan cookie-k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak, vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.

A honlap üzemeltetőjétől származó cookie-k:
Ezek a böngészett honlap üzemeltetőjétől, honlapjáról érkező cookie-k.

A harmadik féltől származó cookie-k:
A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A belső cookie-kat az Ön által felkeresett DENTALUNION webhely, míg a külső cookie-kat valaki más állítja be.

A Google Analytics (a Google ingyenes statisztikai programja) fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy, mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett egyéb oldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

 

A cookie-k jóváhagyása

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie-kat. Ezt a hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja megadni. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

Cookie-k beállítása és törlése

Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából. A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ honlap meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása

Ha jelen irányelv változik, akkor a módosított irányelvet külön értesítés nélkül ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének időpontja: 2017. augusztus.

Fogpótlás 5 nap alatt

BÁRMILYEN TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Tel.: +36 70 616-8025